Biskupství brněnské

Bránou do areálu Petrova se stane nové Informační a kontaktní centrum

Ilustrace
V říjnu příštího roku zahájí v Brně v blízkosti katedrály sv. Petra a Pavla svou činnost nové Informační a kontaktní centrum, které se má stát vstupní branou do areálu Petrova. Brno: Informační a kontaktní centrum je realizováno za základě projektu Petrov - klíč k živé historii, který zpracoval kolektiv pracovníků Biskupství brněnského začátkem letošního roku. Záměrem projektu byla snaha vybudovat informační kontaktní centrum v jedinečné lokalitě areálu Národní kulturní památky Petrov, nejvýraznějšího symbolu moravské metropole.

Již více než před sedmi sty lety byla na Petrově založena svatopetrská kapitula, od roku 1777 je Petrov sídlem brněnských biskupů. V průběhu staletí byla katedrála mnohokráte vyobrazena na množství uměleckých děl, vyobrazení panoramatu Petrova na současné desetikoruně patří zřejmě mezi nejznámější. Za zmínku stojí, že také z mince pochází první doklad o existenci Petrova - na denárech brněnského knížete Konráda (1061 - 1092) je vidět podoba kostela s nápisem S. Petrus. Podle archeologických výzkumů sahá historie Petrova do druhé poloviny 12. století, kdy se na místě dnešní katedrály nacházel malý jednolodní kostel s kryptou pod presbytářem.

Ani historii města nelze od areálu Petrova oddělit. Právě tady měl stanoviště Francouz Ludvík Raduit de Souches, velitel obrany města v roce 1645, kdy se Brno ubránilo mnohonásobné přesila švédských vojsk. Ještě za Raduitova života zde byla umístěna pamětní kamenná deska ze 17. století připomínající místo, odkud velel.

Cílem vznikajícího Informačního a kontaktního centra, pro jehož sídlo byl zvolen objekt Petrov 1, jeden z významných kanovnických domů (tzv. kapitulní děkanství), je:

  • Dům Informačního a kontaktního centra (IKC) udělat vlídnou a otevřenou branou do areálu celého Petrova.
  • Uvnitř IKC vytvořit prostor, kde skrze nabídnuté informace a osobní přístup najde návštěvník klíče k bohatství celého areálu Petrova, a skrze něj i klíče k pokladům křesťanství v našem regionu včera i dnes.
  • Odhalit, že za působivou krásou výtvarného umění a starobylé architektury se skrývají pozoruhodné osudy konkrétních lidí, kteří zde žili od minulých staletí až do dneška, rozvíjeli vztahy k jiným lidem i k Bohu, a tříbily tak hodnoty, které dnes stojí za pozornost.
Stavební práce na realizaci informačního centra mají být zahájeny za několik týdnů, v listopadu letošního roku.

Projekt, jehož náklady jsou vyčísleny na cca 10 milionů Kč, je financován z více zdrojů:
- prostředky investora - (Biskupství brněnské) 2,947 mil. Kč
- prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie 5,975 mil. Kč
- prostředky státního rozpočtu 1,107 mil. Kč