Biskupství brněnské

Setkání pro ženy „Když končí mateřská“

Ilustrace
Centrum naděje a pomoci pořádá pravidelné setkání pro ženy, které hledají zaměstnání nebo jim končí rodičovská dovolená a uvažují, co dál.Právě těmto ženám je určen cyklus čtyř diskusních setkání „Když končí mateřská dovolená“. Setkání probíhají každý pátek dopoledne. Ženy se zde dozví, jak pěstovat zdravé sebevědomí, jak komunikovat, jaké jsou prohřešky vůči image, jak se orientovat na trhu práce a mnoho dalších důležitých informací. Nejde jen o informace, ale i o vzájemné sdílení se s ostatními. Absolventky celého cyklu setkání obdrží osvědčení.

Těšíme se na setkání s Vámi u nás v klubovně Centra naděje a pomoci na Hybešově 40, Brno.

Bližší informace a přihlášky na tel.: 543 254 891, 543 331 471, e-mail: cenap@cenap, http://www.cenap.cz.