Biskupství brněnské

Varhanická zbožnost – publikace pro varhaníky

Ilustrace
Publikaci pro varhaníky „Varhanická zbožnost“ autora Karla Cikrleho vydala v těchto dnech brněnská Jednota na zvelebení církevní hudby na Moravě Musica sacra.Brno: Další publikaci pro varhaníky, tentokrát pro oblast jejich duchovního života, s názvem Varhanická zbožnost vydala Jednota na zvelebení církevní hudby na Moravě Musica sacra. Karel Cikrle se v ní zamýšlí zvláště nad duchovním rozměrem varhanické služby a předkládá podněty pro oživení duchovního života varhaníka v souvislosti s pojetím jeho služby při liturgii.

Autor je knězem a hudebním referentem brněnské diecéze, čerstvým jubilantem ( v únoru oslavil 70. narozeniny). Od své disertační práce „Melodický vývoj nejstarších českých duchovních písní “ se věnuje lidové duchovní písni. Byl jedním ze skupiny redaktorů první verze jednotného Kancionálu (1873), redaktorem jeho verze současné (1988, 2004) a jeho tří doprovodů (1980, 1992, 2004). Vedle toho zredigoval pro křesťanskou mládež zpěvník Hlaholík (1968, 1970). Od roku 1982 organizoval měsíční instruktáže varhaníků v Brně. V roce 1990 začal učit liturgickou hudbu na Konzervatoři Brno, v roce 1991 inicioval založení Varhanické školy v Brně, v roce 1992 založení sdružení chrámových hudebníků Musica sacra a se Zdeňkem Pololáníkem aj. také založení Kabinetu duchovní hudby na Janáčkově akademii múzických umění a konečně v roce 1995 založení diecézního střediska pro liturgickou hudbu, které jako hudební referent brněnské diecéze vede.

Kancionálu se u nás od roku 1973, kdy vyšlo první vydání, vydalo už 935.000 kusů, čímž se řadí k nejprodávanějším knihám. Kromě toho bylo vydáno 200.000 kusů separátu Kanconálu, tedy textových písní bez not.

S prof. Jiřím Sehnalem vydal Příručku pro varhaníky (1999) a v roce 2003 připravil k vydání publikaci Zpěvy mezi čteními.

Brožura Vahanická zbožnost je k dostání za cenu 38,- Kč v kanceláři jednoty MUSICA SACRA, Grohova 14, 602 00 Brno ve středu 9:15 - 15 h, kde se rovněž v uvedené době přijímají objednávky osobně nebo na tel.: 549 251 008, e-mail: musicasacra@biskupstvi.cz. Ve volném prodeji je možno publikaci zakoupit v prodejně DONUM (Brno, Petrov 9).