Biskupství brněnské

Moravskoslezská křesťanská akademie v březnu

Ilustrace
Kontakt: MSKA Brno,
Divišova 19, 612 00 Brno;
tel/fax: 545 223 159;
e-mail: mska@volny.cz; http://www.volny.cz/mska.Region Brno

 • Ing. Jiří Šenkýř – Český rozhlas a Česká televize z pohledu člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
  01. 03. 2005, Petrov 2, v 16.30
 • Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. – Spiritualita a cesty k naplnění smyslu života
  08. 03. 2005, Petrov 2, v 16.30
 • PhDr. Aleš Filip, PhD. – Secesní kostely na Moravě
  15. 03. 2005, Petrov 2, v 16.30
 • P. Mgr. Efrém D. Jindráček, O.P. – Místo sv. Tomáše Akvinského v katolické teologii
  29. 03. 2005, Petrov 2, v 16.30

Region Frýdek-Místek

 • P. Leoš Ryška, SDB – Vliv sdělovacích prostředků na utváření mravních hodnot, činnost studia Telepace
  15. 03. 2005, Malý sál Katolického lidového domu, 17.30

Region Jihlava

 • Ing. Jiří Šenkýř – Český rozhlas a Česká televize z pohledu člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
  09. 03. 2005, sál Charity, Jakubské nám. 2, středa 17.00 hodin

Region Kyjov

 • Mgr. Bohumil Baštecký – Zkušenosti vězeňského života - Kvalita života
  17. 03. 2005, Kyjovská radnice - zasedací místnost v 18.00 hodin

Region Olomouc

 • Doc. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc. – Život ve středověkém klášteře podle řehole sv. Benedikta
  15. 03. 2005, velký sál kurie, Biskupské nám 2, 17.00

Region Zábřeh

 • P. Mgr. Milan Palkovič – Proticírkevní poúnorová opatření a jejich dopad na olomouckou arcidiecézi
  06. 03. 2005, Katolický dům, 16.00

Region Uherský Brod

 • PhDr. Jiřina Štouračová – Křesťan v dnešním světě
  23. 03. 2005, farní sál, Masarykovo náměstí 68

Kolegium katolických lékařů

 • MUDr. Tomáš Lajkep, PhD. – Etika pokusů na lidech
  11. 03. 2005, Centrum dětských odb. zdrav. služeb („Bílý dům“), Žerotínovo nám. 4, 17.00

Společnost pro dialog církve a státu

 • ThLic. ICLic. Mgr. Jiří Koníček – Význam smlouvy mezi ČR a Svatým stolcem o úpravě vzájemných vztahů pro činnost církve ve společnosti
  09. 03. 2005, přednáškový sál dominikánského kláštera, Olomouc, 19.00