Biskupství brněnské

Poutní bohoslužby v katedrále na Petrově v roce 2005

Ilustrace
Každý první čtvrtek v měsíci jsou zváni věřící nejen brněnské diecéze do katedrály sv. Petra a Pavla v Brně, aby na základě výzvy biskupa Vojtěcha Cikrleho prosili za mír, za rodiny a za povolání.Brno: Od zahájení tradice v Jubilejním roce 2000 pokračují v Brně každý první čtvrtek v měsíci poutní mše za rodiny a za povolání k manželství, kněžství a k zasvěcenému životu. Bohoslužbě předchází výstav Nejsvětější svátosti od 16.30 hodin s možností soukromé adorace, v 17.00 hodin následuje společná adorace a v 17.30 hodin končí modlitební a adorační program eucharistickou bohoslužbou. Každý měsíc má vyhlášený konkrétní úmysl.

Úmysly modliteb v roce 2005:

Leden za povolání k zasvěcenému a řeholnímu životu
Únor za nemocné členy rodin (i řeholních)
Březen za rodiče, vychovatele a formátory
Duben za farnosti, aby byly vhodným prostředím pro růst povolání
Květen za mír ve světě a v naší vlasti
Červen za semináře, aby se v nich upevňovalo a dozrávalo povolání ke kněžství
Červenec za zpovědníky a duchovní vůdce, aby byli dobrými průvodci na cestě k Bohu
Srpen za všechny, kdo se modlí a přinášejí oběti za nová povolání
Září za školy, zejména církevní, aby formovaly mladé lidi
k přijetí odpovědnosti za svůj život i života druhých
Říjen za obnovu rodin
Listopad za nová povolání ke kněžství
Prosinec za povolání k manželství a rodinnému životu