Biskupství brněnské

Podzimní cyklus přednášek Moravskoslezské křesťanské akademie

Ilustrace
Přednášky se konají v úterý v 16.30 hodin (pozor změna času!!) v přednáškovém sále kurie–Petrov 2.
S podporou Města Brna a Biskupství brněnského.
 • 21. 09. 2004, P. Mgr. Efrém D. Jindráček, O.P.
  Místo sv. Tomáše Akvinského v katolické teologii
 • 29. 09. 2004, konference CÍRKEV A STÁT
  právnické fakulta Veveří 70, místnost č.109, 9.30 – 15.30 hod
 • 05. 10. 2004, Mgr. Miroslav Jeřábek
  Panevropské hnutí v meziválečném Československu
 • 09. 11. 2004, PhDr. Pavel Krafl, Dr.
  Husitství a církevní právo
 • 16. 11. 2004, PhDr. Karel Rechlík
  Setkávání se světlem
 • 23. 11. 2004, Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.
  Civilizovanost jako duchovní kvalita osobnosti
 • 25. 11. 2004, DEN MORAVY
  Brno, Údolní 39 - budova Úřadu veřejného ochránce lidských práv, od 9.00 hodin
  Přínos moravských osobností do pokladnice světové vědy a kultury
  přednáší zástupci vysokých škol a Akademie věd ČR
 • 30. 11. 2004, ThLic. ICLic. Maximilián V. Filo, O.Praem.
  Manželství v církevním právu II.
 • 07. 12. 2004, Prof. MUDr. Bohumír Lang, CSc.
  Mateřské mléko jako inspirace pro onkologii

Kontakt: MSKA Brno,
Divišova 19, 612 00 Brno;
tel/fax: 545 223 159;
e-mail: mska@volny.cz; http://www.volny.cz/mska.