Biskupství brněnské

Brněnské Denní centrum pro lidi bez domova je rozšířeno o azylové ubytování

Ilustrace
Denní centrum pro lidi bez domova, zařízení Oblastní charity Brno, vybudovalo ve svém zařízení na Karlově ulici 59, azylové ubytování pro lidi bez domova.Brno: Zatím se jedná o ubytování pro čtrnáct osob ve dvou třípokojových a dvou čtyřpokojových místnostech. Přednostně budou ubytováni klienti, kteří se budou moci podílet na nákladech za ubytování. S těmito klienty bude řádně sepsána smlouva.

Denní centrum pro lidi bez domova se tak snaží pomoci těmto lidem v jejich začlenění do společnosti. Jde o zařízení prvního kontaktu a sociální pomoci pro lidi, kteří si nedovedou vyřešit své osobní nebo rodinné problémy, a také pro ty, kteří se dostali do hmotné nebo sociální nouze. Převážně se jedná o bezdomovce, ale též o lidi bydlící, kteří se dostali nečekaně do sociální nouze, omoc tohoto zařízení vyhledávají také osoby propuštěné z výkonu trestu. Provoz denního centra se řídí provozním řádem, který upravuje práva a povinnosti klientů.

Klienti Denního centra pro lidi bez domova mají v centru možnost osobní hygieny,ošacení a obutí, jednoduchou stravu. Sociální pracovník jim pomáhá při vyřizování dokladů a možnosti ubytování. Je zde možnost poskytnutí nevratné jízdenky do místa trvalého bydliště. V případě zájmu klienta vyřizují umístění do resocializačního zařízení.

Další ifnormace: Michaela Cyprová, Oblastní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno, tel.: 545 210 672.