Biskupství brněnské

15. výročí svatořečení sv. Anežky České

Ilustrace
Anežka Přemyslovna byla svatořečena 12.11.1989 ve Vatikánu papežem Janem Pavlem II. Před 15 lety její kanonizace předstihla o pouhých 5 dnů změnu režimu v naší zemi.Více ve zprávě ČBK: http://tisk.cirkev.cz/art/clanek.asp?id=6160.