Biskupství brněnské

Moravskoslezská křesťanská akademie v září

Ilustrace
Kontakt: MSKA Brno,
Divišova 19, 612 00 Brno;
tel/fax: 545 223 159;
e-mail: mska@volny.cz; http://www.volny.cz/mska.Region Brno

 • P. Mgr. Efrém P. Jindráček, O.P. - Místo sv. Tomáše Akvinského v katolické teologii
  úterý 21. 9. 2004 Petrov 2, v 16.30

Region Frýdek-Místek

 • Ing. František Valdštýn – Slovanský pravěk – Slované, křesťanství a cyrilometodějská misie
  21. 9. 2004, malý sál Katolického lidového domu v 17.30

Region Kyjov

 • P. Roman Musil, OMI – Misie na ostrově Haiti
  3. 9. 2004, kyjovská radnice, zasedací místnost v 18.00 hodin

Region Olomouc

 • 3. Moravsko-slezské akademické dny
  10.-12. 9. 2004
  téma: Vztah státu a církve včera a dnes včetně úpravy vztahu ČR s Apoštolským stolcem

Region Prostějov

 • P. Pavel Ruml – Služba vojenského kaplana v Kuvajtu
  21. 9. 2004, v orlovně Lidového domu, Vápenice 9

Region Šumperk

 • ThLic. P. Damián Němec, Dr., O.P. – Církevní právo – na koho má a na koho nemá
  21. 9. 2004, Okresní vlastivědné muzeum v 18.00

Region Veselí nad Moravou

 • P. Aleš Opatrný – Jak hovořit s nemocnými a umírajícími
  17. 9. 2004, farní sál v 19.00

Křesťanský institut Ostrava

 • P. Mgr. Petr Šustáček – „Dej mi napít“ (podle Józefa Augustyna, SJ)
  15. 9. 2004, přednáškový sál, nám Msgre. Šrámka 4, 16.30
 • P. Mgr. Walwrian Bugel, ThD. – Je islám náboženstvím teroristů?
  24. 9. 2004, přednáškový sál, nám Msgre. Šrámka 4, 16.30