Biskupství brněnské

Nová křesťanská gynekologická ordinace

Ilustrace
Křesťanská gynekologická ordinace je zřízena od ledna 2004 v prostorách chirurgické ambulance Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Vlašská 36, Praha 1, tel. 257 197 111. Vede ji zkušený věřící gynekolog každé pondělí od 11:00 do 17:00 hod. Objednat se lze na tel.: 257 197 319 nebo mnes@zdravcentra.cz. Bližší informace na http://www.nmskb.cz, http://www.boromejky.cz.Ordinace poskytuje: diagnostickou a léčebně ošetřovatelskou péči v oboru gynekologie; preventivní péči v oboru gynekologie na principech křesťanské etiky; veškerou ambulantní poradenskou péči pro ženy od 15 let; propagaci metod přirozeného plánování rodičovství; potřebnou péči zvláště těhotným ženám, které se dostaly do složitých zdravotních situací a jsou často nuceny k potratům, aniž by přesně věděly proč.