Biskupství brněnské

Poděkování otce biskupa za Tříkrálovou sbírku

Ilustrace
Milí koledníci,
milé sestry, milí bratři, milé děti,i když se loňská částka výnosu Tříkrálové sbírky v brněnské diecézi považovala za rekordní, letošní výtěžek ji opět překonal. Děkuji vám všem, kteří jste do sbírky přispěli. Částka po sečtení všech pokladniček prozradila výši 9, 6 miliónů korun. Jen pro srovnání – v roce 2001, v prvním ročníku této akce, vykoledovali tři králové v naší diecézi 4,4 milionů, o rok později 6,7 milionů a v loňském roce 8 ,96 milionů korun. Po diecézi začátkem roku putovalo více než 2000 skupinek, tedy přes 6000 koledníků.

Také letos se nejštědřejším regionem stalo Brno - venkov s výtěžkem více než 1,6 milionu korun, hned po něm následuje Hodonínsko. Milionovou částku překročily také Brno – město, Třebíčsko, Žďársko a Břeclavsko.

Výtěžek sbírky z 80 % podpoří více než pět desítek regionálních a celodiecézních projektů na pomoc lidem v nouzi. V průběhu roku se záměry mohou doplňovat dle aktuálních potřeb klientů oblastních Charit brněnské diecéze. Zbývající část sbírky poputuje především na financování celorepublikové humanitární pomoci, mj. také na pomoc obětem nedávného zemětřesení v Íránu, a na uhrazení zákonem povolených režií sbírky.

Mezi plánované charitní projekty na území brněnské diecéze patří například rozvoj služeb pro lidi nevyléčitelně nemocné v Hospici sv. Josefa v Rajhradě, podpora charitního díla Oblastní charity Blansko na pomoc lidem v nouzi, financování mzdových a provozních nákladů pastoračního pracovníka ve vězení v Brně, rozšíření poradenských a humanitárních služeb pro cizince v břeclavském příhraničním regionu, zkvalitnění aktivit Centra prevence drogových závislostí v Hodoníně, zahájení nových volnočasových programů v Romském centru Jihlava, přestavba a vybavení objektu stacionáře pro lidi s mentálním postižením v Třebíči, rekonstrukce prostor Chráněné dílny sv. Kláry pro lidi s duševním onemocněním ve Znojmě a nákup automobilu pro práci v terénu žďárské pobočky Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby ve Velkém Meziříčí.

Přes uvedená čísla a fakta však v Tříkrálové sbírce nejde o to, kolik peněz se vybralo na pomoc potřebným. Jejím prvotním cílem je předání radostné zvěsti i lidem mimo církev. Koledníci jsou vyslanci Boží lásky a mají do všech domovů přinášet radost z Boha, který se pro nás stal člověkem, radost z jeho lásky a štědrosti.

Milí přátelé, děkuji vám všem, kteří jste se vydali na cestu nejen do našich domovů, ale především na cestu k lidským srdcím. Děkuji vám za ochotu pomoci potřebným, děkuji i za to, že jste se nenechali odradit mrazem, nevlídným počasím ani nevlídným přijetím. Vám organizátorům děkuji za čas věnovaný přípravě této akce i jejímu vyhodnocení.

V modlitbě všechny provází
váš biskup Vojtěch.