Biskupství brněnské

Vánoční zastavení na Moravci

Ilustrace
Na vánoční návštěvu za duchovními, kteří již nemohou sloužit ve farnostech, přijíždí každoročně do Kněžského domova na Moravci (Českomoravská vysočina) brněnský biskup Vojtěch Cikrle a generální vikář Jiří Mikulášek.Moravec: Kněze, kteří již nemohou sloužit v duchovní správě a žijí v charitním kněžském domově na Moravci, navštívili v pondělí 29. prosince brněnský biskup Vojtěch Cikrle a generální vikář Jiří Mikulášek, aby poděkovali všem duchovním za jejich službu, modlitby, přijatá utrpení a trpělivě snášené nemoci. Již tradičně je doprovázeli členové chrámového sboru Jakubák, který působí u kostela sv. Jakuba v Brně, aby obyvatele domova potěšili pásmem koled a vánočních písní.

V charitním domově žijí asi tři desítky duchovních. Protější Louisin dům, který od roku 1995 slouží k důchodovému odpočinku bývalým farním hospodyním, kostelníkům, rodičům kněží a řeholních sester, má rovněž několik desítek obyvatel.

Charitní domov pro duchovní na Moravci byl původně vodoléčebný ústav - Sanatorium sv. archanděla Rafaela, které zahájilo provoz v roce 1907. O jeho vznik se zasloužil moravecký farář Kašpar Dunda. A protože se mu nepodařilo pro nový ústav zajistit personál, založil téhož roku "Družinu III. řádu sv. Františka na Moravci pod ochranou sv. archanděla Rafaela". Sestry Kongregace sester III. řádu sv. Františka pod ochranou sv. Rafaela archanděla pomáhají na Moravci opět od roku 1991, kdy se mohly po pádu komunismu vrátit z nucené internace v Bílé Vodě u Javorníka.