Biskupství brněnské

Adventní lampa pro děti

Ilustrace
Katechetické centrum Biskupství brněnského připravilo adventní lampu pro děti. Děti si lampu s pomocí rodičů slepí a nosí ji pak na roráty nebo adventní mše s dětmi. Před začátkem bohoslužby stojí s rozžatými lampami u vchodu kostela, v němž jsou zhasnutá světla. Děti přicházejí s rozžatými lampičkami k oltáři, lidé zpívají „Ejhle, Hospodin přijde“. Děti pak postaví své lampy před oltář (nebo na připravené místo) a v kostele se zapne osvětlení. Lampičky se zhasnou a po skončení mše svaté si je děti zase vyzvednou, aby s nimi přišly příště. Nošení lamp je pro ně motivací k účasti. Lampu lze použít také jako lampion pro průvod světla, který se koná každoročně v Brně o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie (viz následující článek)Lampa je k dostání v Katechetickém centru Biskupství brněnského (Petrov 5) za 10 Kč.