Biskupství brněnské

Moravskoslezská křesťanská akademie v listopadu

Ilustrace
Kontakt: MSKA Brno,
Divišova 19, 612 00 Brno;
tel/fax: 545 223 159;
e-mail: mska@volny.cz; http://www.volny.cz/mska.Region Brno
Místo a čas konání: Petrov 2, úterý, 17.00 hodin

 • Prof. PhDr. Vladimír Smékal: Psychologie lidského údělu z pohledu víry
  04. 11. 2003
 • PhDr. Jiřina Štouračová: Soužití Čechů a Němců v Brně - české a německé školství v 2. pol. 19. stol.
  18. 11. 2003
 • PhDr. Dana Němcová: Uprchlíci, migrace a problémy s tím spojené
  25. 11. 2003

Region Kyjov

 • Prof. Petr Piťha: Role jazyka v lidské společnosti
  13. 11. 2003, Kyjovská radnice - zasedací místnost v 18.00 hodin

Region Olomouc
Místo a čas konání: budova kurie, Biskupské nám 2, 17.00 hodin

 • RNDr. Jiří Grygar, CSc.: Věda a víra z pohledu astrofyzika
  06. 11. 2003
 • Prof. MUDr. Marta Munzarová CSc.: Co je dobro nemocného v kontextu umírání? Aneb k otázce vnitřní mravnosti medicíny
  25. 11. 2003
 • IV. konference MSKA Olomouc
  08. 11. 2003 Arcibiskupský palác, 9.00
  MĚNÍ SE ÚLOHA RODINY V PÉČI O SENIORY?
  Pod záštitou Olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera,
  hejtmana olomouckého kraje Ing. Jana Březiny
  a rektorky University Palackého v Olomouci Prof. MUDr. PhDr. Jany Mačákové,CSc.

Region Ostrava
Místo a čas konání: přednáškový sál, Nám. Msgre. Šrámka 4, 16.30 hodin

 • Doc. PhDr. Petr Holý: Výtvarné umění a spiritualita
  12. 11. 2003
 • Ing. František Valdštýn: Počátky Slovanů
  15. 11. 2003
 • Ing. František Valdštýn: Velká Morava a cyrilometodějská misie
  19. 11. 2003
 • P. Mgr. Bohdan Stepien, OSPPE: Nová hnutí v církvi
  28. 11. 2003 Místo konání: saleziánské středisko, Vítkovická ulice, 17.30

Region Šumperk

 • Prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.: Islám a jeho projevy v současnosti
  listopad 2003, Rytířský sál Okresního vlastivědného muzea, 18.00 hodin

Region Zlín

 • Mgr. Petr Kitzler: Zapomenuté postavy církevních dějin – Tertulianus
  20. 11. 2003 areál kláštera, Divadelní 6, 19.15 hodin

Kolegium katolických lékařů

 • Doc. Albert Beneš, Th.D., MUDr. Aleš Bourek a Prof. MUDr. Květoslav Šipr, CSc:
  Etické aspekty prenatální diagnostiky
  14. 11. 2003, Centrum dětských odb. zdrav. služeb („Bílý dům“), Žerotínovo nám. 4, VI. poschodí, 17.00 hodin