Biskupství brněnské

Plenární sněm na stránkách Pastoračního střediska brněnské diecéze

Ilustrace
Pod názvem „První zasedání Plenárního sněmu katolické církve a brněnská diecéze“ začíná být v těchto dnech na stránkách Pastoračního střediska brněnské diecéze (http://pastorace.biskupstvi.cz) zveřejňován seriál postřehů účastníků, kteří na sněmu zastupovali brněnskou diecézi.Brno: Seriál postřehů, reflexí a možných východisek z prvního zasedání Plenárního sněmu katolické církve přinášejí webové stránky Pastoračního střediska brněnské diecéze. V seriálu se vyjadřují delegáti a další pozvaní hosté sněmu za brněnskou diecézi. Odpovědi na dané otázky mají nejen zmapovat jejich vystupování na sněmu, jejich osobní hodnocení prvního zasedání, ale také navrhnout, co sněmovní proces znamená pro brněnskou diecézi zde a nyní.

Za Brno se na sněmu zúčastnili biskupové Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle a Mons. ThDr. Petr Esterka, generální vikář Mons. Mgr. Jiří Mikulášek, soudní vikář ThDr. Josef Pacal, rektor Nepomucena Mons. Dr. Jan Mráz, za řeholníky S. M. Mgr. Zdislava Nosková, zvolení účastníci za brněnskou diecézi byli brněnský děkan ThLic. Václav Slouk, vedoucí Katechetického centra Mgr. Marie Špačková, a dále Marcela Muzikářová a Klára Fantová. Mezi experty byl Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. a Ing. Cyril Martinek. Jako pozorovatel byl přítomen Ludvík Kolek. V organizačním zázemí sněmu velkou práci odvedli také Mons. Dr. Karel Janoušek, Mgr. Jakub Holík a další.