Biskupství brněnské

Moravskoslezská křesťanská akademie v říjnu

Ilustrace
Kontakt: MSKA Brno,
Divišova 19, 612 00 Brno;
tel/fax: 545 223 159;
e-mail: mska@volny.cz; http://www.volny.cz/mska.Region Brno

 • Prof. PhDr. Vladimír Smékal: Psychologie lidského údělu z pohledu víry
  úterý 21. 10. 2003, Petrov 2, 17.00 hodin

Region Kyjov

 • PhDr. Jarmila Bednaříková: Počátky křesťanství v "barbarské Evropě"
  23. 10. 2003, Kyjovská radnice - zasedací místnost v 18.00 hodin

Region Olomouc

 • Exkurze do cisterciátského kláštera Zwettl a na hrad Raabs
  4. 10. 2003
 • Prof. Jan Sokol, PhD.- téma přednášky v jednání
  21. 10. 2003, budova kurie, Biskupské nám 2, 17.00 hodin

Region Ostrava

 • Ing. František Valdštýn – Počátky Slovanů
  15. 10. 2003, přednáškový sál, nám. Msgre. Šrámka 4, 16.30 hodin
 • JUDr. Bedřich Vymětalík – Lze zabránit nezaměstnanosti a zhoršování pracovních podmínek v globálním světě?
  8. 10. 2003, přednáškový sál biskupství, Kostelní náměstí 1

Region Šumperk

 • Prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc - Postavení katolické církve v 1. republice
  říjen 2003, Rytířský sál Okresního vlastivědného muzea, 18.00 hodin

Region Zlín

 • P. Mons. Tomáš Holub - Křesťan a válečné konflikty
  23. 10. 2003 areál kláštera, Divadelní 6, 19.15 hodin

Kolegium katolických lékařů

 • ThLic. Leo Zerhau - Pastorace nemocných
  10. 10. 2003, Centrum dětských odb. zdrav. služeb („Bílý dům“), Žerotínovo nám. 4, VI. poschodí, 17.00 hodin

Hnutí křesťan a práce

 • Česko - německý dialog o problémech zdravotnictví v ČR a SRN.
  10. - 12. 10. 2003, Bildungshaus Johannisthal bei Weden /blízko Rozvadova/

Mezinárodní setkání zástupců křesťanských organizací z Rakouska, Polska, Slovenska, Maďarska a Rumunska na téma: Co je zvlášť důležité pro náš život ve společné Evropě. - Společně do Evropy 2. ročník
18. 10. 2003 Brno, sál biskupství Petrov 2 , začátek 10 hodin.