Biskupství brněnské

Informace Pastoračního střediska pro brněnskou diecézi

Ilustrace
Na základě pozitivních i kritických ohlasů z letošního školního roku, kdy v rámci zajištění Pastoračním střediskem a Katechetickým centrem probíhal Teologický kurz, Kurz pro spolupracovníky ve farnosti a Kurz aranžování květin, budou přípravné týmy ochotných spolupracovníků pokračovat v brněnské diecézi ve vzdělávání v pastorační oblasti. V následujícím školním roce připravujeme tuto nabídku pastoračního a katechetického vzdělávání.
  • Kurz Katecheta
  • Kurz Akolyta
  • Kurz pro spolupracovníky ve farnosti (ve Velkém Meziříčí a Slavkově u Brna)
  • Izaiáš a Matouš – dobrá zvěst Starého a Nového zákona
  • Kurz aranžování květin

Podrobnější informace včetně přihlášek jsou k dispozici zde.