Biskupství brněnské

Stojanovo jubileum - farnost Dražovice L. P. 2003

Ilustrace
Letos si připomínáme 80. výročí úmrtí služebníka Božího Dr. Antonína Cyrila Stojana, našeho bývalého faráře a pozdějšího olomouckého arcibiskupa. Při této příležitosti prožívá naše farnost Stojanův jubilejní rok, jehož program Vám zde předkládáme. Srdečně Vás zveme k účasti a těšíme se na setkání. Využijme nabízených možností a Božích milostí pro lepší a radostnější následování Krista, zdokonalení svého křesťanského života a oživení národních kořenů, tradic i Stojanova odkazu.Sobota 24. května
Farní pouť k zahájení Stojanova jubilea na Sv. Hostýn a do Beňova, sv. požehnání, mše svatá v rodišti A. C. Stojana.

Neděle 25. května
Dražovice, farní kostel, zahájení Stojanova jubilea (výročí narození 22. 5. 1851),
10.00 slavná mše svatá, P. PhDr. Vladimír Teťhal.
Účinkuje Brněnský filharmonický sbor (A. Dvořák - Mše D dur, opus 86), sbormistr - Petr Kolař, varhany - David Postránecký.
Odpoledne v 15.00 svátostné požehnání s kázaním.

Neděle 22. června
Dražovice, farní kostel, 10.00 slavná hodová mše svatá ke cti sv. Jana Křtitele, hlavního patrona farnosti a patrona kostela a obce, Mons. prof. ICDr. Edward Górecki, Wroclaw.
Účinkuje Komorní smíšený sbor Kantila Křtiny, sbormistr - Lukáš Sotolář.

Neděle 29. června
Podbřežice, filiální kostel, 11.00 slavná hodová mše svatá ke cti sv. Petra a Pavla, patronů kostela, obce a farnosti, svěcení znaku a praporu obce Podbřežice,
P. ThDr. Ing. Lukáš Evžen Martinec, OSA, opat starobrněnský.

Sobota 12. července
Podbřežice, filiální kostel, 18.00 slavná mše svatá k Výročí posvěcení kostela (14. 7. 1907),
P. Antonín Štefek, děkan a farář vyškovský.

Neděle 27. července
Dražovice, farní kostel, 10.00 slavná mše svatá, P. Mgr. Milan Vavro, děkan a farář slavkovský.

Neděle 24. srpna
Dražovice, farní kostel, 10.00 slavná mše svatá k Výročí posvěcení kostela (25. 8. 1889),
P. Mgr. Arnošt Červinka, kanovník kroměřížský.
Účinkuje Smíšený pěvecký sbor Rastislav, sbormistr - Jaroslav Martinásek.

Sobota 30. srpna
pouť do Mariazell, 13.00 pontifikální mše svatá,
Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský.

19. – 26. září
Dražovice, Podbřežice, farní lidové misie, vede P. Marian Nowak, OMI.

Sobota 27. září
farní pouť k zakončení Stojanova jubilea na Velehrad, do Ostrožské Lhoty a na Blatnici,
pontifikální mše svatá na Velehradě,
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský.

Neděle 5. října
Dražovice, farní kostel, 10.00 pontifikální mše svatá,
zakončení Stojanova jubilea (výročí úmrtí 29. 9. 1923),
Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský.
Účinkuje Svatomichalská gregoriánská schola z Brna, sbormistr - RNDr. Josef Gerbrich.
Odpoledne v 15.00 svátostné požehnání.

Farnost Dražovice, Obec Dražovice, Obec Podbřežice, květen L. P. 2003.