Biskupství brněnské

Nový ředitel Oblastní charity Brno

Ilustrace
Na základě výběrového řízení na funkci ředitele Oblastní charity Brno byl ze čtyř kandidátů výběrovou komisí vybrán Ing. Stanislav Vlach (51 let), absolvent Vysokého učení technického v Brně - fakulty strojní. Postgraduální studium ukončil na technologické fakultě VUT ve Zlíně. Poté své vzdělání obohatil o kurzy managementu českých obchodních asociací a implementace strukturálních fondů EU. Je ženatý a má 4 děti. Poslední tři roky působil na Krajském úřadě Jihomoravského kraje jako odborný pracovník Odboru regionálního rozvoje pro oblast průmyslu, podpory podnikání a organizace obchodních misí do zahraničí.Předpokládané datum, kdy bude Ing. Vlach jmenován do funkce ředitele OCH Brno, je 15. října 2003.