Biskupství brněnské

Oprava kostela sv. Martina v Třebíči v roce 2003

Ilustrace
V uplynulém roce 2002 se přistoupilo k celkové rekonstrukci, která zahrnovala novou elektroinstalaci, vnitřní sanační omítky, postavení lešení v celém kostele, štukatérské práce, opravu části vitráží, vymalování a restaurování pěti nástropních maleb, a dvou nástěnných maleb, které byly v roce 1969 zcela zamalovány. Kostel byl na 6 měsíců uzavřen. Bohoslužby se konaly ve hřbitovním kostele Nejsvětější Trojice. Kostel sv. Martina byl otevřen v neděli 17. listopadu. V hlavní čísti kostela bylo ještě asi 14 dnů lešení, neboť se pracovalo na dokončení nástropních maleb, které byly časově nejnáročnější. Celkové náklady byly asi 2 milióny. Dosud nám zbývá zaplatit asi 600 000,- Kč za elektroinstalaci, která byla dokončena až začátkem letošního roku. To byla položka, na kterou jsme nedostali žádné státní peníze a tak to ještě chvíli potrvá, než se nám podaří dluh splatit.V roce 2003 bylo do oprav zařazeno restaurování vitráží v boční kapli svatého Josefa, restaurování stěny nad vítězným obloukem a restaurování bočních kaplí, ve kterých se nachází po osmi malbách v každé kopuli. Jsou to výjevy ze života svaté Anny a svatého Josefa. Kaple svaté Anny je již hotova. Zde proběhla okolo roku 1905 nejdůkladnější příprava podkladu pro malby profesora Kozlanského a restaurovat původní fresky z roku 1730 by bylo velmi náročné a výsledek by byl nejistý. A tak alespoň zde zůstane zachována malba profesora Kozlanského, který přemaloval všechny fresky a pro tuto kapli se nechal inspirovat italským malířem Giottem, jehož nástěnné malby (Assissi a Padova) mu byly předlohou. Restaurování provádí akademický malíř Pavel Charapov, Bulhar žijící v Praze.

Letos jsme již na opravách proinvestovali asi 800 000,-. Opravy mohou pokračovat jen díky podpoře města Třebíč, které přispělo částkou 440 000, a státnímu příspěvku, který činí 300 000, kterým také tímto děkujeme za výraznou finanční podporu.
V letošním roce se dokončila velká freska v čelní stěně kostela o velikosti 30m2, kde je znázorněna Kalvárie s anděly. Uprostřed je výklenek kam je třeba ještě umístit kříž, který se má začít restaurovat v srpnu. Náklady na jeho opravu budou asi 220 000. Polovinu - 50%, tedy 110 000,- na restaurování dostaneme z grantu od Krajského úřadu v Jihlavě. Tím by měla být završena podstatná část oprav interiéru kostela svatého Martina v Třebíči.

V roce 2004 bychom chtěli pokračovat v opravě vitráží v kapli svatého Josefa, na které v letošním roce nejsou finance. Také připravujeme projekt pro bezbariérový přístup do kostela, který by lépe posloužil starším lidem, vozíčkářům a maminkám s kočárky. Byl by umístěn na boční schodiště, které se nyní málo využívá a má jen 6 schodů.

Koncem června jsme vydali první sérii pohlednic kostela svatého Martina. Sedm druhů pohlednic zachycuje vnějšek a vnitřek kostela a nemohou chybět ani nástropní fresky ze života svatého Martina a další restaurované fresky Svaté Rodiny a Panny Marie s rodiči. K dostání jsou zatím jen v kostele, ale snad se objeví i v informačním centru města.