Biskupství brněnské

Český statistický úřad zveřejnil studii o náboženském vyznání obyvatelstva

Ilustrace
Studii s názvem Náboženské vyznání obyvatelstva najdete na internetové adrese http://www.czso.cz/csu/edicniplan.nsf/p/4110-03.Dle zprávy Tiskového střediska ČBK (http://tisk.cirkev.cz/art/clanek.asp?id=4357)