Biskupství brněnské

Diecézní knihovna Biskupství brněnského zpřístupňuje své fondy

Ilustrace
Od června 2003 zpřístupňuje své fondy veřejnosti Diecézní knihovna Biskupství brněnského se sídlem na Kamenné ulici č. 36, 603 00 Brno.Brno: Diecézní knihovna v Brně obnovila svou činnost v roce 2002 a prvních 5000 svazků teologické, náboženské, filozofické, pedagogické, psychologické a příbuzné literatury je zpracováno v automatizovaném knihovnickém systému. Od června lze knihovnu navštívit v pracovní dny v době od 10 do 14 hodin. Zřizovatel knihovny, Biskupství brněnské, předpokládá, že se knihovna stane zdrojem cenných informací k prohlubování náboženské vzdělanosti pro duchovní, laiky, pedagogy i studenty středních a vysokých škol.

Bližší informace získáte na tel. čísle 543 331 406 nebo e-mail: knihovna.brno@biskupstvi.cz.