Biskupství brněnské

Pouť farností slavkovského děkanství k Roku růžence

Ilustrace
Svatý Otec Jan Pavel II. vyhlásil Rok růžence. Zveme vás na pouť farností slavkovského děkanství k Roku růžence, a to na první soboty vždy v 17.00 h.
1. března Otnice
5. dubna Rousínovec – kostel sv. Václava
3. května Bučovice
7. června Luleč – kostel sv. Martina

- modlitba růžence
- mše sv. s kázáním
- adorace a svátostné požehnání

Úmysl pouti:

- za požehnání pro naše rodiny
- za kněžská a řeholní povolání
- za mír ve světě

Svátost smíření – od 16.30 h

Zvou kněží slavkovského děkanství.

Naše pouť bude něco, co vykonáme navíc. Pouť je vždy modlitba navíc, zvláště za ty, kteří nemají víru a nemohou se modlit. Budeme přinášet své úmysly a prosby a předkládat je skrze Marii Ježíši. Má to být příležitost poděkovat za dar modlitby růžence, ale zároveň k povzbuzení tuto modlitbu poznat a rád se ji modlit.

Své prosby a díky můžete přinést k adoraci napsané na lístku, kněží je budou číst při adoraci.

Autobus pojede v 16.15 z Nížkovic přes Heršpice a Hodějice, v 16.30 z Němčan točny atd.