Biskupství brněnské

Velikonoce v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně

Ilustrace
13.4. Květná neděle

Bohoslužby 7.30, 9.00, 10.30

9:00 Pontifikální mše svatá
celebruje brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle
zpívá Dómský smíšený sbor, řídí Petr Kolař
zazní zpívané pašije podle sv. Marka
začátek se koná v Denisových sadech
10.30 Latinská mše svatá
chorální ordinarium, proprium a latinské pašije podle sv. Marka
Svatomichalská gregoriánská schola,
umělecký vedoucí Josef Gerbrich
17.4. Zelený čtvrtek
9:00 Missa chrismatis
celebruje brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle
Liturgické zpěvy zpívá kněžská schola, řídí Marcel Javora
17.00 Pontifikální mše svatá
celebruje brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle
skladby A. Brucknera, W. A. Mozarta, L. Janáčka, J. S. Bacha
Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská
řídí Petr Kolař
18.4. Velký pátek
15:00 Velkopáteční obřady
brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle
skladby G.P.da Palestriny, F. Duranteho, J.S.Bacha, A. Brucknera
Dómský smíšený sbor, řídí Petr Kolař
19.4. Bílá sobota
21:00 Velikonoční vigilie
brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle
Liturgické zpěvy přednese Dómská schola, řídí Petr Kolař
20.4. Neděle
Zmrtvýchvstání Páně
Bohoslužby 7.30, 9.00, 10.30
10:30 Pontifikální mše svatá
celebruje brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle
A. Dvořák: Mše D dur, op.86
Dómský smíšený sbor
Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská
varhany David Postránecký, řídí Petr Kolař
21.4. Velikonoční pondělí
Bohoslužby 7.30, 9.00, 10.30