Biskupství brněnské

Vánoční pořady ČT – televizní studio Brno

Ilustrace
Česká televize Brno, Centrum publicistiky, dokumentaristiky a vzdělávání, připravila svým divákům pro letošní Vánoce nabídku vskutku pestrou. Kromě přímého přenosu sváteční bohoslužby z chrámu Církve československé husitské v Brně (25. prosince 10.00 ČT 2) to budou čtyři pořady.K atmosféře Vánoc neodmyslitelně patří betlémy, od prostých papírových podob betlémských postav přes nejrůznější ztvárnění dřevěných či modelovaných figurek až po živé znázornění události narození Ježíše Krista. Dokument Kde se vzaly betlémy? (24. prosince 14.45 ČT 1) nás zavede do italského Greccia, kde této tradici položil základy sv. František.

Vánoční doba také často obrací naši pozornost ke kořenům vlastní kultury. Cesta k nim vede do Izraele, kde po staletí probíhal zápas mezi neuchopitelnými hodnotami ducha a lidskou touhou po moci a vládě. Po některých místech této pozoruhodné země souvisejících s životem a působením mocných nás v dokumentárním pořadu Po stopách izraelských králů (24. prosince 23.25 ČT 1,repríza 27.12. 5.25 ČT 2) provede Daniel Herman.

S českou architekturou první poloviny 18. století je neodmyslitelně spjato jméno Jana Blažeje Santiniho, významného představitele českého gotizujícího baroka. Jeho stavby se vyznačují monumentalitou, konstrukční smělostí a slohovou výjimečností. Barokní představy o prostoru a hmotě, sjednocení duchovní a materiální stránky světa jsou nejlépe vyjádřeny v jeho vrcholných dílech - poutním kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou, který je zapsán v seznamu UNESCO, a v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci u Kutné Hory. Polohraný dokument Život a dílo Jana Blažeje Santiniho (24. prosince 22.05 ČT 2) však kromě těchto staveb přibližuje také architektův život, silně ovlivněný mysticismem.

Pořad Joža Uprka - barvy a písně (25. prosince 16.10 ČT 2) představuje známého malíře jižní Moravy. Autoři při zpracování vycházeli ze scénického pásma "Písničky z malířovy palety", který sestavila vedoucí cimbálové muziky Danaj, pravnučka Joži Uprky, Magda Múčková - Uprková. Pásmo získalo v roce 2001 hlavní cenu na folklórním festivalu ve Strážnici.

Dokument scénáristy Oldřicha Seluckého a režiséra Milana Růžičky Kámen, smrt a hudba (25. prosince 21.15 ČT 2, repríza 27. 12. ČT 2) pojednává o tom, jak na některých kdysi živých, pak mrtvých a dnes opět ožívajících poutních místech severní Moravy, východních Čech a jižní Francie pomalu vznikají nové věci a lidé se probouzejí k aktivitám. Konkrétní místa, která se stala nějak významná pro život z víry, totiž zůstávají jednou provždy opěrným bodem - byť byla zdevastována (ať už brutalitou ideologického cynismu nebo lhostejností). Začasté tak dochází k tomu, že je obnovena nejen původní podoba místa, ale že mu ti, kteří se do jeho znovuoživení zapojili, darují ještě další rozměr života. Pořad vznikl v koprodukci České televize Brno a společnosti IMAGO.

Dokumentární cyklus VIA IMPERIALIS má divákům v České republice přiblížit 47 památkových objektů - hradů, zámků a klášterů, jejichž majitelé se sdružili do stejnojmenné organizace - Via imperialis. Jedná se o nejvýznamnější rakouské historické stavební památky, jež se od ostatních odlišují především tím, že v minulosti byly nějakým způsobem spjaty s panovníky z roku habsbursko-lotrinského. Třetí díl dokumentárního pořadu Via imperialis (vys. 24. prosince ČT 2, 20.10 ) má divákům v České republice přiblížit sedm památkových objektů - hradů, zámků a klášterů, nacházejících se na území rakouských spolkových zemí Horní Rakousy a Solnohrad. Čtvrtý díl (vys. 25. prosince 2002 ČT 2, 20. 00 ) je věnován sedmi objektům, z nichž pět se nachází na území spolkové země Štýrsko a dva na území spolkové země Korutany. Pátý díl (vys. 26. prosince 2002 , ČT 2, 20.00) je věnován osmi objektům, z nichž dva se nacházejí na území spolkové země Korutany, pět na území spolkové země Tyroly a jeden ve spolkové zemi Vorarlbersko.

O Vánocích také pokračuje další díl cyklu Poutní místa. 28. prosince 2002 na ČT 1 v 17.30 se představí Kájov a Svatý Kámen.

Dle tiskové zprávy Centra publicistiky, dokumentaristiky a vzdělávíní TS Brno