Biskupství brněnské

Slovo otce biskupa Vojtěcha k Růžencovému roku

Ilustrace
Milí bratři, milé sestry,jak už víte, vydal letos 16. října Svatý otec Jan Pavel II. svůj nový apoštolský list "Rosarium Virginis Mariae", v němž pojednává o modlitbě růžence, která má podle něj nezměrnou hodnotu, a zdůrazňuje jeho význam v našem současném životě. Dobu do října příštího roku vyhlásil jako "Růžencový rok", aby byla opět oživena praxe modlitby růžence ve společenstvích církve a rodin i mezi jednotlivci. Svatý otec ustanovil také dalších pět růžencových tajemství, tzv. "tajemství světla".

Další informace cituji z oficiální zprávy přejaté z Tiskového střediska ČBK:

"Jan Pavel II. vidí Růžencový rok jako kontinuální pokračování Jubilejního roku a praktickou reflexi apoštolského dopisu "Novo Millennio Ineunte" (Na počátku nového tisíciletí). Růžencový rok je zároveň oslavou 120. výročí od vydání encykliky "Supremi Apostolatus Officio" (1. 9. 1883) papežem Lvem XIII., který jako první v tomto dokumentu označil modlitbu růžence jako mocnou zbraň v boji se zlem.

Přestože Svatý otec podporuje tradiční formu modlitby růžence, je si vědom potřeby aktualizace této modlitby v současné církvi. Proto navrhl dalších 5 růžencových tajemství, tzv. "tajemství světla", která jsou inspirována událostmi Kristova veřejného působení. Svatý otec připomněl, že to bylo právě v letech Ježíšova veřejného půso-bení, kdy se nám nejzřetelněji zjevilo Kristovo tajemství - tajemství světla: "Pokud jsem na světě, jsem světlo světa" (J 9,5).

Nová růžencová tajemství nemají nahradit tradiční tajemství růžence radostného, bolestného a slavného, ale mají být jejich vhodným doplněním. Zvláště se doporučuje modlit se růženec "tajemství světla" o nedělích a svátcích.

Nová tajemství připomínají následující události z období Kristova veřejného působení:

  1. Kristův křest v Jordánu (Mt 3,13-17)
  2. Kristův zázrak v Káně Galilejské (J 2,1-12)
  3. Kristovo hlásání Božího království a výzvy k obrácení (Mk 1,15)
  4. Proměnění Krista na hoře (Lk 9,28-36)
  5. Ustanovení eucharistie jako svátostného vyjádření Kristovy velikonoční oběti (Mt 26,26-28)

Ustanovením nových růžencových tajemství tak papež Jan Pavel II. navázal na jednoho ze svých předchůdců, Pia V., který v roce 1569 ustanovil dodnes běžně užívanou formu modlitby růžence, která se zaměřuje na 15 pří-běhů (tajemství) z Kristova a Mariina života…"

Prosím vás, bratři a sestry, abyste se aktivně připojili k výzvě Svatého otce ve svých farnostech a v řeholních společenstvích a abyste s pastorační moudrostí hledali vhodné formy k oživení modlitby růžence.

Prosím za vás na přímluvu Panny Marie, královny růžence.

Váš biskup Vojtěch

Další informace o nových růžencových tajemstvích si můžete přečíst zde.