Biskupství brněnské

Výzva brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho kněžím

Ilustrace
Drazí bratři,
celá naše společnost dnes žije tíživou a bolestnou situací způsobenou záplavami. O materiální pomoc se starají mnohé instituce a organizace, my, jako křesťané, bychom kromě toho měli přispět veškerou duchovní pomocí. Prosím vás, bratři, abyste podle možnosti obětovali mši svatou za všechny postižené záplavami, abyste za ně spolu se svými farníky prosili, a abyste - vedeni Duchem Svatým - hledali, jak na místě, kam jste povolání, můžete posloužit ke zmírnění útrap a k šíření pokoje.
Za to se modlím a ze srdce vám všem žehnám.
Váš
biskup Vojtěch