Biskupství brněnské

Oprava kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Brně-Husovicích

Ilustrace
Začátkem června bude zahájena oprava hlavní z pěti věží kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Brně-Husovicích. Stavební práce se budou týkat kroměvěží také střechy nad kaplí a sakristií, aby se zabránilo zatékání do interiéru chrámu.Farníci věří, že se podaří opravy ukončit do roku 2010, kdy bude kostel slavit 100. výročí od svého posvěcení.

Farní kostel Nejsvětějšího Srdce Páně patří do řady nejmladších brněnských kostelů, které vznikly ve 20. století. Byl postaven v dělnickém předměstí Brna a právě chudí obyvatelé čtvri měli největší zásluhu na jeho vybudování. Prostředky sebrané Kostelní jednotou založenou husovickým farářem F.Venhudou, po kterém je dosud pojmenovaná jedna z místních ulic, však nestačily.Pomohl Mons. Antonín Cyril Stojan, olomoucký arcibiskup, který se postaral o podporu z císařské pokladny. Na slavnostním svěcení kostela 5.6.1910 pak pronesl kázání. V 90. letech 20. století byla brněnským biskupem duchovní správa svěřena Řádu menších bratří (františkánům).

(použity informace z knihy Jiřího Bílka Brněnské kostely)