Biskupství brněnské

Informace Diecézního centra mládeže

Ilustrace
Komise pro kněžstvo ČBK navrhla podporu užší spolupráce mezi ministrantským hnutím Pueri Domini a časopisem pro ministranty Tarsicius. Časopis Pueri Domini bude i nadále vycházet jako pomůcka pro vedoucí ministrantů a bude mít charakter ročenky. Časopis Tarsicius bude nadále vycházet periodicky jako časopis pro ministranty v užší spolupráci s autory časopisu Pueri Domini.Olomoučtí bohoslovci oznamují, že fotografie z letošního ministrantského dne v Arcibiskupském kněžském semináři Olomouc jsou již na stránce http://ministrant.zde.cz.

Pro využití skupin ministrantů upozorňujeme na celosvětový server katolických ministrantů http://www.seminario.milano.it/chierichetti.html.