Biskupství brněnské

Fara k rekreaci pro zaměstnance Biskupství brněnského

Ilustrace
Oznamujeme, že Biskupství brněnské nabízí pro své zaměstnance (laiky, jáhny i kněze) s jejich rodinami či přáteli k rekreačním pobytům faru v Horních Věstonicích. Fara je zařízena a upravena k celoročnímu využití. Informace o možnostech využití objektu najdete v nabídkovém prospektu, který je k dispozici u vašeho místního faráře (prospekt je přílohou ACEB 03/2002).Zájemci se mohou hlásit či žádat informace na ekonomickém odboru biskupství, tel. 05-43 23 50 30, kl. 242, e-mailzelenka@biskupstvi.cz.