Biskupství brněnské

Časopis Scripta bioethica

Ilustrace
Časopis Scripta bioethica, který vydává sdružení Hippokrates a brněnské Kolegium katolických lékařů, zahájil pod vedením šéfredaktora Květoslava Šipra další ročník.Letošní první číslo tohoto populárně vědeckého periodika nabízí řadu nových informací z bioetiky, medicíny a biologie (Poznatky o počátku lidského života nejen z pohledu embryologa - Doc. MUDr. Petr Hach, CSc., Cesty přirozeného plánování rodičovství k vědeckému uznání - Prof. MUDr. Květoslav Šipr, MUDr. Helena Šiprová, Povolání k opravdové lásce - Mons. Jiří Mikulášek, Sterilizace z medicínského, právního a morálního pohledu - MUDr. Mgr. Petr Závodný, CSc. a další. V obsahu je možné najít také svědectví Františka X. Halase, bývalého velvyslance ČR u Svatého stolce, rubriku dotazy či aktuality, program přednášek sdružení Hippokrates apod.

Časopis je k dostání v knihkupectvích křesťanské literatury, nebo na adrese Scripta bioethica, Míčkova 59, 614 00 Brno, tel. 05-48577262, e-mail: scripta@volny.cz.