Biskupství brněnské

Řeholníky v Brně povzbudil trapista

Ilustrace
Od roku 1998 je svátek Uvedení Páně do chrámu (2.2.) v katolické církvi slaven oficiálně jako Den zasvěceného života. Řeholnice, řeholníci a další osoby, kteří svůj života zasvětili Bohu (např. členky sekulárních institutů nebo zasvěcené panny) se setkávají s papežem a se svými biskupy, aby vyjádřili svou ochotu a připravnost ke službě Bohu a místní církvi.Ale už několik desetiletí před vyhlášením Dne zasvěcného života se na celém světě kolem 2.2 setkávali řeholníci a řeholnice se svými biskupy. V naší republice mohlo k tomuto setkání poprvé veřejně dojít až v roce 1990, kdy se řeholníci a řeholnice představili po vyjití z „podzemí“ před první návštěvou papeže Jana Pavla II. u nás. Do té doby žily sestry ve skrytosti, nenosily řeholní oděv, pracovaly většinou jednotlivě v nejrůznějších zaměstnáních (jedna klariska dokonce jako sekretářka ředitele, který nic netušil), nežily ani jako velké komunity, většinou v bytech po 2-3 osobách.

V rámci Dne zasvěcného života v brněnské diecézi sloužil generální vikář brněnské diezéze Mons. Jiří Mikulášek slavnostní mši a po ní setkání pokračovalo přednáškou P. Maria Martina Satorii, OCSO, trapistického mnicha. Martin Satoria, vlastním jménem Karel, byl od roku 1990 generálním vikářem brněnské diecéze. V roce 1992 odešel do trapistického kláštera v Sept Fons ve Francii. Nyní působí v Nečtinách v plzeňské diecézi, kde trapističtí mniši budují nový klášter.

V brněnské diecézi působí 16 mužských a 20 ženských řeholí. Nejdéle působícím mužským řádem jsou benediktini, kteří v roce 1998 oslavili 950 let od příchodu do Rajhradu, nejstarší ženskou řeholí v diecézi jsou cisterciačky, jejichž klášter Porta coeli v Předklášteří u Tišnova byl založen v roce 1233.

Po více než 200 letech se do Vranova u Brna vrátili pauláni, v roce 1997 byl otevřený zcela nový klášter sester klarisek v Brně-Soběšicích, do Brna přišly také Učednice Božského Mistra, které vedou na Kapucínském náměstí prodejnu liturgických předmětů.

Nepočetnější řeholní komunitou, která působí jenom v brněnské diecézi a čítá přes 110 členek, jsou Milosrdné sestry svatého Františka pod ochranou Svaté Rodiny, jejichž kongregaci 15. 3. 1886 založil brněnský biskup, pozdější kardinál František Saleský Bauer a sídlily na Sirotčí (dnes Grohově) ulici v Brně, kde je můžeme najít i dnes. Kongregace je rovněž zřizovatelem Církevní střední zdravotnické školy.