Biskupství brněnské

Betlémské světlo

Ilustrace
Již několik let šíří před vánocemi skauti po mnoha zemích symbol pokoje, světlo slavnostně zažehnuté v Betlémě. Betlémské světlo přebírají naši skauti od rakouských, kteří zabezpečují jeho převezení letecky přímo z Betléma. Při ekumenické bohoslužbě ve Vídni je pak předáváno skautským delegacím ze zahraničí.Stejně jako v minulých letech přivezli skauti Betlémské světlo do Brna z Vídně, kde ho převzali v sobotu 15. 12. 2001. Betlémské světlo bylo přineseno v obětním průvodu při mši sv. v 9 hodin v brněnské katedrále v neděli 16. 12. 2001.

ROZVOZ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA VLAKY V SOBOTU 22. PROSINCE 2001
R 670 Brno (05:14) - Kuřim (05:31 - 05:32) - Tišnov (05:40 - 05:41) - Křižanov (06:02 - 06:03) - Žďár nad Sázavou (06:21 - 06:23) - Havlíčkův Brod - Kolín - Praha - Karlovy Vary.
R 433 Beskyd-Brno (05:51) - Vyškov na Moravě (06:27 - 06:28) - Kojetín - Přerov -Ostrava - Český Těšín - Žilina.
R 870 Brno (05:59) - Adamov (06:31 - 06:14) - Blansko (06:21 - 06:23) - Skalice nad Svitavou (06:33 - 06:34) - Letovice (06:41 - 06:42) - Svitavy - Česká Třebová - Ústí nad Orlicí - Pardubice - Kolín - Praha.
R 901 Brno (06:14) - Vyškov na Moravě (06:55 - 06:57) - Prostějov - Olomouc - Hanušovice - Jeseník.
R 723
Javořina
Brno (07:50) - Slavkov u Brna (08:16 - 08:17) - Bučovice (08:26 - 08:27) - Kyjov (08:50 - 08:52) - Veselí nad Moravou - Uherský Brod - Bylnice - Vlárský průsmyk.
R 664
Junák
(Bohumín) - Brno (15:23 - 15:44) - Náměšť nad Oslavou (16:32 - 16:33) - Studenec (16:41) - Třebíč (16:57 - 16:59) - Okříšky (17:13 - 17:14) - Jihlava (17:46 - 18:05) - Kostelec u Jihlavy (18:21 - 18:22) - Horní Cerekev (18:41 - 18:42) - Jindřichův Hradec - České Budějovice - Strakonice - Plzeň.

Další organizace šíření Betlémského světla ve farnostech a obcích již záleží na místních podmínkách. Je možno ho uchovávat na farách, obecních úřadech, ve skautských klubovnách i u dobrovolníků. Zájemci si pro ně mohou sami dojít nebo, zejména starší, mohou požádat o jeho přinesení domů. Kde nepůsobí skauti, může se této služby ujmout farní mládež nebo jiní dobrovolníci.

Betlémské světlo může být přinášeno ve mši při obětním průvodu. Na konci mše před závěrečným požehnáním může kněz pronést následující modlitbu:

Ty jsi poslal svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, jako světlo na tento svět.
Ať nám to připomíná toto světlo zažehnuté v Betlémě,
kde zazářilo pastýřům při Ježíšově narození.
Ať toto laskavé světlo otevírá lidská srdce přicházejícímu Spasiteli.
Žehnej těm, kteří je budou roznášet do našich domovů
jako poselství lásky, radosti a nebeského míru.
Ať tyto vzácné dary vstoupí s tímto světlem
do lidských příbytků i do srdcí všech lidí dobré vůle.
Amen.

Další informace o Betlémské světle lze získat na internetové stránce http://www.betlemske-svetlo.sky.cz.