Cíl hry: Objevit „poklady“ brněnské diecéze, která v roce 2017 slaví 240 let od svého založení.

Popis a pravidla hry:

 1. Organizátorem hry je Biskupství brněnské, Diecézní katechetické centrum, Petrov 5, 601 43 Brno (dále „organizátor“), e-mail: spackova@biskupstvi.cz, tel. 533 033 227.
 2. Hra probíhá na území brněnské diecéze od 1. června do 31. října 2017.
 3. Do hry se mohou zapojit jednotlivci nebo skupiny (rodiny) bez rozdílu věku.
 4. Pro tuto hru je vybráno v brněnské diecézi 61 míst – architektonických, duchovních a dalších „pokladů“. V každém děkanství jde o 3 „poklady“: jedno poutní místo/kostel, jedno místo spojené s životem některé osobnosti a jednu další zajímavost. Počet děkanství v diecézi je 20, a proto je „pokladů“ celkem 60 + brněnská katedrála. To však zdaleka nejsou všechny „poklady“ brněnské diecéze! Proto může každý účastník hry do tabulky v „Cestovní kartě“ dopsat i svoje místo, které objevil, nebo které má rád a osobně ho považuje za „poklad“.
 5. Principem hry je navštívit „poklady“ a získat k nim „klíče“. Klíčem je odpověď na „klíčovou otázku“, která je umístěna vždy na konkrétním místě u daného „pokladu“ (kostelní vývěska apod.). Kdo chce být zařazen do slosování o ceny, musí navštívit minimálně 9 pokladů, a to 3 poutní místa či kostely (v mapě symbol kostela), 3 osobnosti (v mapě symbol figurky) a 3 zajímavosti (v mapě symbol trojúhelníku), získat k nim „klíče“ (dopsat správné odpovědi do své „cestovní karty“) a odeslat kartu organizátorovi (viz další bod).
 6. Vyplněnou cestovní kartu pošle účastník hry na adresu organizátora v termínu do 31. 10. 2017 včetně (datum poštovního razítka). Cestovní karty zaslané po tomto termínu nebudou do slosování zařazeny. Cestovní karta musí být vyplněna pouze na jméno jednotlivce. U skupin/rodin se do cestovní karty vyplní jméno jednoho člena.
 7. Veškeré informace ke hře „Poklady brněnské diecéze“ budou uveřejněny na konci května 2017 na webových stránkách www.biskupstvi.cz/poklady2017. Zájemce o účast ve hře zde najde pravidla hry, cestovní kartu se seznamem „pokladů“ a mapku s „poklady“ a informacemi.
 8. Losování proběhne začátkem listopadu 2017 na Biskupství brněnském. O případné výhře budou vylosovaní informováni do 20. 11. 2017, a to přes kontakt, který uvedou ve své cestovní kartě. Výhry předá organizátor osobně výherci nebo jím pověřené osobě, nebudou zasílány poštou.
 9. Zasláním své cestovní karty účastníci souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn užít jména a podobizny výherců ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech, a to při respektování zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 10. Organizátor si vyhrazuje právo měnit pravidla soutěže, případně soutěž odložit, přerušit, odvolat, zastavit či bez náhrady úplně zrušit.
 11. Ze zaslaných karet bude vylosováno celkem 50 výherců, kteří obdrží ceny:
  1.Víkend v Pasohlávkách (ubytování pro 2 osoby) 8. – 9.Vida – rodinná vstupenka
  2.Víkend v Praze (ubytování pro rodinu) 10. – 11.ZOO – rodinná vstupenka
  3.Mobilní telefon 12. – 14.Bongo – vstupenky
  4.Airwine – dárkový poukaz Pilot 15. – 36.knihy (ČBS a KNA)
  5.Víkend v Dolních Kounicích (ubyt. pro 2 osoby) 37. – 45.značkové víno*
  6. – 7.Společenská hra 45. – 50.knihy (Doron)
Všichni výherci navíc obdrží baťůžek s logem hry. Finanční plnění výher není možné.

* Výhry 37.– 45. přebírá místo nezletilého dítěte jeho zákonný zástupce.
Mediální partneři: Hru podpořili: