Biskupství brněnské

Modlitba před Madonou z Veveří v těžké době

Maria, Matko Boží,
chceme se připojit k věřícím mnoha generací,
kteří se s vírou modlili před obrazem Madony z Veveří.
I my přicházíme v tomto čase tísně a zkoušky,
abychom prosili o tvou přímluvu u Ježíše.
Byli jsme nuceni zastavit se v běhu našeho života
a chceme se i nyní spojit s tebou a dívat se na tebe,
která se s Ježíšem v náruči díváš na nás.

Veverská MadonaToužíme naučit se od tebe tomuto postoji – držet se Ježíše
a s pokorou a odevzdaností prožívat vše,
co se děje kolem nás, i když je to těžko pochopitelné.

Přijala jsi poslání a úkol být matkou Vykupitele,
vypros nám odvahu být jeho věrnými učedníky
a to i v těchto okamžicích nejistoty.
Toužíme mít víru podobnou tvojí, když jsi stála pod křížem.
Při pohledu do tvých očí prosíme o znovunalezení pokoje,
který nám schází uprostřed starostí těchto dnů.

Milující Matko Boží, vypros nám,
ať za všech okolností následujeme Ježíše.
Ať mu dovolíme, aby se dotkl našeho srdce a proměnil je.
Ať se nedíváme na sebe, ale kolem sebe
a přinášíme Krista dnešnímu vystrašenému světu.
Ať dokážeme doprovázet druhé
v jejich nemocech, bolestech i radostech.
Ať přijmeme tvou nabízenou oporu
a povzbuzujeme jeden druhého na cestě za tvým synem Ježíšem.

Maria, Matko láskyhodná, oroduj za nás.
Maria, Uzdravení nemocných, oroduj za nás.

 


S církevním schválením Biskupství brněnského č.j.: Ep/333/20 ze dne 25. 3. 2020
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality