Biskupství brněnské

Modlitba před Madonou z Veveří

Maria, Matko Boží,

chceme se připojit k věřícím mnoha generací,

kteří se s vírou modlili před obrazem Madony z Veveří.

Veverská madona

I my přicházíme,

abychom u Ježíše prosili o tvou přímluvu.

Chceme se zastavit v běhu našeho života

a dívat se na tebe, která se s Ježíšem v náruči díváš na nás.

Toužíme naučit se od tebe tomuto postoji –

držet se Ježíše

a s pokorou a odevzdaností prožívat vše,

co se děje kolem nás.

 

Přijala jsi poslání a úkol být matkou Vykupitele,

vypros nám odvahu být jeho věrnými učedníky.

Při pohledu do tvých očí prosíme o znovunalezení pokoje,

který nám schází uprostřed každodenních starostí.

 

Milující Matko Boží, vypros nám,

ať za všech okolností následujeme Ježíše.

Ať mu dovolíme, aby se dotkl našeho srdce a proměnil je.

Ať se nedíváme na sebe, ale kolem sebe

a přinášíme Krista dnešnímu nepokojnému světu.

Ať dokážeme doprovázet druhé

v jejich bolestech i radostech.

Ať přijmeme tvou nabízenou oporu

a povzbuzujeme jeden druhého na cestě za tvým synem Ježíšem.

 

Maria, Matko láskyhodná, oroduj za nás.