Biskupství brněnské

Detail farnosti

Náměšť nad Oslavou

Římskokatolická farnost Náměšť nad Oslavou
v děkanství třebíčském, okres Třebíč

Adresa:
Masarykovo nám. 51, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Tel.: 568 623 955

e-mail: namest@dieceze.cz

WWW: http://www.farnostnamest.cz

IČO: 64268454

Kostely a kaple
kostel farní sv. Jana Křtitele (GPS)
kostel filiální sv. Jakuba Staršího (Naloučany) (GPS)
kostel filiální sv. Marka (Vícenice u Náměště nad Oslavou) (GPS)
kaple sv. Anny (Náměšť nad Oslavou)
kaple sv. Anny (Náměšť nad Oslavou)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Naloučany
Náměšť nad Oslavou
Ocmanice
Špitálek
Vícenice u Náměště n. Osl.
Zňátky
Významné dny farnosti:
27. září  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
20. února  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské