Biskupství brněnské

Detail farnosti

Kostely a kaple

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Letovice
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:

© 2000-2022, Biskupství brněnské