Biskupství brněnské

Detail farnosti

Litobratřice

Římskokatolická farnost Litobratřice
v děkanství znojemském, okres Znojmo

Adresa:
671 65 Břežany 2

Tel.: 605 156 564

e-mail: litobratrice@dieceze.cz

IČO: 45658722

Kostely a kaple
kostel farní sv. Jiří (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Litobratřice
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Litobratřice  neděle mezi 26. 8. a 1. 8.

© 2000-2022, Biskupství brněnské