Biskupství brněnské

Detail farnosti

Kostely a kaple

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Brno-střed (část)
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Brno-sv.Leopold (fil.)  
20. července

© 2000-2022, Biskupství brněnské