Biskupství brněnské

Detail farnosti

Bory

Římskokatolická farnost Bory
v děkanství velkomeziříčském, okres Žďár nad Sázavou

Adresa:
Horní Bory 128, 594 61 Bory

Tel.: 566 522 101

e-mail: bory@dieceze.cz

IČO: 65760140

Kostely a kaple
kostel farní sv. Martina (GPS)
kostel filiální sv. Jiljí (Dolní Bory) (GPS)
kaple sv. Cyrila (Horní Bory)
kaple sv. Antonína (Radenice)
kaple Panny Marie (Sklené nad Oslavou)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Bory
Cyrilov
Dolní Bory -> Bory
Horní Bory -> Bory
Radenice
Rousměrov
Sklené nad Oslavou
Významné dny farnosti:
12. února  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
4. června  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2019, Biskupství brněnské