Biskupství brněnské

Detail farnosti

Syrovice

Římskokatolická farnost Syrovice
v děkanství modřickém, okres Brno-venkov

Adresa:
664 67 Syrovice 53

Tel.: 728 135 961

e-mail: syrovice@dieceze.cz

IČO: 65264525

Kostely a kaple
kostel farní sv. Augustina (GPS)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Sobotovice
Syrovice
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Syrovice  
29. listopadu

© 2000-2022, Biskupství brněnské