Biskupství brněnské

Detail farnosti

Opatov na Moravě

Římskokatolická farnost Opatov na Moravě
v děkanství třebíčském, okres Třebíč

Adresa:
675 28 Opatov 65

Tel.: 736 529 278

e-mail: opatov@dieceze.cz

IČO: 64269388

Kostely a kaple
kostel farní sv. Bartoloměje (GPS)
kaple Jména Panny Marie (Brtnička)
kaple sv. Anny (Opatov na Moravě)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Brtnička
Hutě
Opatov
Významné dny farnosti:
19. června  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
20. května  Adorační den   (nejbližší neděle po uvedeném datu)

© 2000-2020, Biskupství brněnské