Biskupství brněnské

Detail farnosti

Měřín

Římskokatolická farnost Měřín
v děkanství velkomeziříčském, okres Žďár nad Sázavou

Adresa:
Otínská 23, 594 42 Měřín

Tel.: 731 402 684

e-mail: merin@dieceze.cz

IČO: 48898619

Kostely a kaple
kostel farní sv. Jana Křtitele (GPS)
kostel filiální sv. Jana Nepomuckého (Meziříčko u Jihlavy) (GPS)
kaple sv. Václava (Blízkov)
kaple sv. Václava (Blízkov)
kaple sv. Antonína Paduánského (Černá)
kaple Panny Marie Bolestné (Dědkov)
kaple sv. Terezie od Ježíše (Geršov)
kaple sv. Antonína Paduánského (Chlumek)
kaple sv. Anny (Jersín)
kaple Panny Marie Sněžné (Měřín)
kaple (Pavlínov)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Blízkov
Černá
Dědkov
Geršov
Chlumek
Jersín
Měřín
Meziříčko
Milíkov
Nová Zhoř
Pavlínov
Pustina
Významné dny farnosti:
3. května  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
17. dubna  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské