Biskupství brněnské

Detail farnosti

Křenovice u Slavkova

Římskokatolická farnost Křenovice u Slavkova
v děkanství slavkovském, okres Vyškov

Adresa:
Svárovská 33, 683 52 Křenovice

Tel.: 544 223 123

e-mail: krenovice@dieceze.cz

IČO: 61729663

Kostely a kaple
kostel farní sv. Vavřince (GPS)
kaple Božího milosrdenství a sv. Faustiny (Hrušky u Brna)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Hrušky
Křenovice
Významné dny farnosti:
7. dubna  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
27. ledna  Adorační den   

© 2000-2019, Biskupství brněnské