Biskupství brněnské

Detail farnosti

Brno-Komín

Římskokatolická farnost u kostela sv. Vavřince, Brno-Komín
v děkanství brněnském, okres Brno-město

Adresa:
Kristenova 25, 624 00 Brno, Komín

Tel.: 541 223 191

e-mail: brno-komin@dieceze.cz

WWW: http://www.farnostkomin.cz

IČO: 64327566

Kostely a kaple
kostel farní sv. Vavřince (GPS)
kaple Pána Ježíše v Getsemanech (Jundrov)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Brno-Jundrov
Brno-Komín
Brno-Medlánky
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Brno-Komín  
1. listopadu

© 2000-2023, Biskupství brněnské