Biskupství brněnské

Detail farnosti

Drnovice

Římskokatolická farnost Drnovice
v děkanství slavkovském, okres Vyškov

Adresa:
Zákostelí 415, 683 04 Drnovice

Tel.: 776 710 710

e-mail: drnovice@dieceze.cz

WWW: http://farnost.farnostdrnovice.cz

IČO: 61729833

Kostely a kaple
kostel farní sv. Vavřince (GPS)
kostel filiální Zvěstování Páně (Račice) (GPS)
kaple Nejsvětějšího Srdce Páně (Ježkovice na Moravě)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Drnovice
Ježkovice
Pístovice
Račice
Významné dny farnosti:
22. září  Den vzájemných modliteb farností za bohoslovce
a bohoslovců za farnosti brněnské diecéze
24. ledna  Adorační den   

© 2000-2020, Biskupství brněnské