Biskupství brněnské

Detail farnosti

Brno-sv.Jakub

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba, Brno
v děkanství brněnském, okres Brno-město

Adresa:
Jakubská 11, 602 00 Brno, Brno-město

Tel.: 542 219 898

e-mail: brno-jakub@dieceze.cz

WWW: http://www.svatyjakub.cz

IČO: 64326314

Kostely a kaple
kostel farní sv. Jakuba (GPS)
kostel rektorátní Svaté Rodiny (ul. Grohova)

Do farnosti patří tyto obce/části obcí:
Brno-střed (část)
Adorační den a den vzájemných modliteb farností a bohoslovců kněžského semináře:
Brno-sv.Jakub  
11. července

© 2000-2023, Biskupství brněnské