Biskupství brněnské

Skautská pouť brněnské diecéze ke sv. Jiří 2023

Ilustrace
22.4.2023

Od roku 1990 se vždy kolem svátku sv. Jiří, patrona skautingu, konají v brněnské diecézi skautské poutě. Pouť má vždy zdůraznit jeden ze tří principů skautingu – povinnost k Bohu, k druhým i k sobě.

V naší vlasti se pro duchovní princip vžil název „Nejvyšší Pravda a Láska“, a tak je to i ve skautském slibu. Na pouť se každoročně sjíždí kolem tří set skautek a skautů.

Letošní skautská pouť se bude konat v sobotu 22. dubna a vyvrcholí bohoslužbou v 15.00 hodin, kterou bude v Jedovnicích slavit P. Pavel Šenkyřík, biskupský vikář pro pastoraci a vzdělávání.

Doprovodný program ZDE