Biskupství brněnské

Betlémské světlo 2021

Ilustrace
18.12.2021

Svou předvánoční službu druhým přijmou skauti a skautky také letos a symbol míru a přátelství v podobě plaménku z Betléma opět rozvezou po republice. Průběh akce je však pozměněn vlivem zhoršené pandemické situace. Mezinárodní setkání v Salzburku bylo zrušeno a přenos ekumenické bohoslužby bude probíhat pouze formou "videozdravice".

Naši skauti převezmou Betlémské světlo u hranic na Břeclavsku v neděli 12. prosince 2021, odkud ho převezou do Brna, kde ho předají v 10.30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla do rukou brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho.O týden později, 18. prosince, bude Betlémské světlo rozváženo po celé republice.

Aktuální informace jsou zveřejňovány na webu Betlémského světla https://www.betlemskesvetlo.cz


Foto: Filip Fojtík